O mne a o hline…

 

hlinene omietky, marocky stuk

Som remeselník – hlinár a venujem sa používaniu hliny v stavebníctve na rôzne využitie ako hlinené omietky, hlinené podlahy, hlinené tehly, nabíjané steny…

Ideálna náhrada konvenčných vodeodolných povrchov je marocký štuk – tadelakt, ktorý je vyrobený na vápennej báze a v kombinácii s hlinenými prvkami v dome vytvára veľmi príjemné, zdravé a hlavne funkčné prostredie pre bývanie. Hlina a vápno sa v stavebníctve používa po celom svete tisíce rokov, takže sú to skutočne časom overené materiály a vďaka súčasnej vede zisťujeme ich výrazne pozitívny vplyv nielen na naše zdravie ale aj ich silný ekologický aspekt. Keď k tomu pridám odkaz na kultúrne dedičstvo v našej architektúre, mozaika do seba zapadá a mojím poslaním je byť jej spolutvorcom.

Používam hlinu v stavebníctve nielen na hlinené omietky, ale pre jej prednosti a širokú škálu využitia:

 • hlinené omietky hrubé, na rôzne druhy podkladov (pálená tehla, hlinená tehla, slama, drevo, drevovláknité dosky, kameň, tvárnice, betón…).
 • hlinené omietky finálne (šúchané, hladené a leštené).
 • hlinené omietky dekoratívne a umelecké (sgrafito, viacfarebné vzory, štruktúrované povrchy, otláčanie rastlín a predmetov, vkladanie predmetov-kamene, ozdobné kachlice, sklo…).
 • nástenné priestorové aplikácie z hliny (svietidlá, digestory, poličky…).
 • hlinené omietky na pece.
 • hlinené podlahy (hladené a leštené hlinené povrchy na hlinený aj cementový poter, hrubé aj tenké skladby hlinených podláh – podľa technických možností a požiadaviek).
 • vodeodolné hlinené povrchy.
 • murovanie z hlinených tehál, výroba hlinených tehál (akumulačných-plných aj ľahčených prírodnými vláknami-pre murovanie ľahkých nenosných stien…).
 • nabíjané steny, priečky z  hliny ľahčenej slamou.
 • marocký štuk – tadelakt (pre kuchyne, kúpeľne, vane, umývadlá, menej namáhané podlahy, lavice…).
 • japonské omietky.
 • drobné klampiarske a strechárske práce.
 • výroba umeleckých predmetov z dreva na točovke (ručný sústruh na drevo).

Ponúkam svoje ekologické a ekonomické myslenie pri návrhu a svojpomocnej realizácii budov.

Mojou hlavnou činnosťou sú momentálne hlinené omietky a marocký štuk (tadelakt) – od návrhu cez zabezpečenie po realizáciu. Podľa možností a predstáv zákazníka hľadám najlepšie možné riešenie ako dosiahnuť čo najzdravšie a najpríjemnejšie bývanie. S tým je spojená potreba experimentovať a invenčný prístup k tradičnému aj súčasnému staviteľstvu. Hlina ako stavebná surovina je zo svojimi vlastnosťami a dostupnosťou stavebný materiál s najširším rozsahom využitia a to je dôvod, prečo ma uchvátila.

Vďaka organizácii ArTUR (Architektúra Trvalo Udržateľného Rozvoja) som absolvoval akreditované kurzy ECVET (európsky kreditný systém) pre hlinené omietky a v súčasnosti niektoré z týchto kurzov aj vediem ako lektor. Ďalej sa vzdelávam kde sa dá, hlavne praxou…

Som jedným zo zakladajúcich členov občianskeho združenia PríStav Kysuce – Škola prírodného staviteľstva (ekologicko-prírodno-ekonomické staviteľstvo). Ponúkame priestor tým, ktorí sa chcú naučiť postaviť dom vlastnými rukami a srdcom. Cieľom je navrátenie sa k stavaniu z miestnych zdrojov s využitím spojenia skúseností našich predkov a súčasných znalostí o materiáloch. Oživenie tradície vzájomnej pomoci a odovzdávania skúseností pri stavbe toho najzákladnejšieho – vlastnej strechy nad hlavou.